Ova skupina herbicida kompatibilna je s okolišem, od kada je započela njihova primjena nezamjenjiva je u programima zaštite korova. Primjenom sulfonilureja herbicida započela je revolucionarna promjena u suzbijanju korova.   Globalna proizvodnja herbicida...