Agroekološki uvjeti područja kao i doba godine važni su za uspjeh proizvodnje. Kada gledamo kalendarski idealno vrijeme za sjetvu je između 05. i 25. Listopada. Mnogi stručnjaci kažu da se preporučuje uzgoj pšenice u plodoredu jer je jedan od važnih faktora u povećanju prinosa. Ozimna pšenica može se proizvesti u monokulturi, ali ako gledamo iz aspekta ekonomičnosti proizvodnje to zahtijeva povećane troškove mineralnih gnojiva kao i sredstva za zaštitu bilja.

Važna je kvalitetna obrada tla, da bi ona bila što uspješnija potrebno je nakon skidanja usjeva usitniti žetvene ostatke. Obrada tla naravno ovisi o vremenskim uvjetima npr: ako su jeseni vlažnije primjenjuje se klasična obrada tla oranjem.

A ako je jesen suha, nije bilo dovoljno padalina potrebna je reducirana obrada bez prevrtanja plastice. Kvalitetna priprema osigurava kvalitetnu sjetvu i brzo nicanje usjeva.

Prihrana

Da bi se pšenica razvijala i rasla potrebna joj je kavlitetna prihrana što zahtjeva značajne količine biogenih elemenata. Pšenica poput drugih žitarica uzima znatne količine dušika jer se bez njega ne može formirati niti dati dovoljnu količinu prinosa zrna.

Prva prihrana obavlja se u fazi busanja negdje krajem zime, a druga se obavlja u početnoj fazi vlatanja s ciljem da se poveća proteinski sastav zrna.

Tijekom jeseni može se pojaviti korov koji nanosi veliku štetu jer uzima hranjive tvari te onemogućuje pravilno jačanje pšenice. U ovim slučajevima najbolje je primijeniti zaštitu od korova odgovarajućim herbicidom.

Naš novi proizvod na tržištu HERBOS  – TENA je sistemični herbicid koji suzbija široki spektar širokolisnih i uskolisnih korova u žitarica.

Ne ovisi o vremenskim prilikama, primjenjuje se kod žitarica s najširim spektrom djelovanja na uskolisne i širokolisne korove. Poput slakoperka (Apera spica venti), vlasulja (Poa trivialis), jednogodišnja vlasulja (Poa annua), bela rosulja (Agrostis gigantea), vrste iz roda ljuljeva (Lolium spp). A kod širokolisnih Širokolisni korovi: palamida njivska (Cirsium arvense), broćika lepuša (Galium aparine), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), bulka obična (Papaver rhoeas), vidovčica crvena (Anagallis arvensis), pepeljuga obična (Chenopodium album), konica obična (Galinsoga parviflora), mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule), mišjakinja obična (Stellaria media), gorcika poljska (Sonchus arvensis),…

Više o Herbos – Teni možete pronaći na linku: https://www.iskra.hr/kategorija-proizvoda/zastita-bilja/