Ova skupina herbicida kompatibilna je s okolišem, od kada je započela njihova primjena nezamjenjiva je u programima zaštite korova. Primjenom sulfonilureja herbicida započela je revolucionarna promjena u suzbijanju korova.

 

Globalna proizvodnja herbicida

Sulfonilureja pokreće globalnu proizvodnju herbicida, zbog novog načina djelovanja započinje revolucionarnu primjenu u suzbijanju korova te pokreće veliki napredak integrirane zaštite bilja. Tajna njenog uspjeha krije se u činjenici da ih biljka usvaja preko lista, ali i preko korijena te djeluju na način da ometaju sitezu proteinima.

One su dizajnirane tako da djeluju na izrazito velik broj širokolisnih i travnatih korova, a pritom štite kulturu biljaka. Njihovom pojavom smanjena je upotreba herbicida koji su se koristili prije njihovog razvoja. Danas je njihova uloga u zaštiti korova nezamjenjiva i neprocjenjiva.

Korektivno rješenje za suzbijanje korova

Sulfonilureja je danas najdjelotvorniji herbicid u suzbijanju korova. Kombinacijom sulfonilureje i herbicida iz drugih skupina postignut je nevjerojatan uspjeh u zaštiti od korova.

HERBOVIT 90 – je pomoćno sredstvo (okvašivač) koji se obavezno primjenjuje uz sulfonilureja herbicide za poboljšanje učinka istih na korove.

Koristi se kao pomoćno sredstvo (adjuvant) za poboljšanje biološkog učinka herbicida na iznikle korove (osigurava ujednačeniji raspored herbicida na listu, bolje prianjanje na površinu i njegovu apsorpciju od strane listova korova).

 

  • Povećava prianjanje pripravka na biljne dijelove.
  • Povećava apsorpciju herbicida od strane lista korova.
  • Sredstvo je razvrstano izvan skupine otrova.