Hidrophob

Dodatne informacije

Namjena

HIDROPHOB osigurava vodonepropusnu zaštitu u izgradnji i sanaciji podrumskih prostorija, fasada, terasa, balkona, septičkih jama, bazena i spremnika za pitku vodu. Stvara krutu hidroizolaciju na koju se mogu lijepiti podne obloge, keramičke pločice te nanositi sve vrste žbuka.

Pakiranje

,

Boja

Karakteristike

• Visoka čvrstoća i prionjivost na podlogu • Osigurava vodonepropusnost betona • Poboljšava površinsku zaštitu armiranog betona • Neškodljiv za zdravlje i ne utječe na kvalitetu vode

Upotreba

Podloga betona na koju se nanosi HIDROPHOB treba biti čvrsta, čista, suha, otprašena, bez ulja i masnoća te ju je potrebno dobro navlažiti. Pripremanje HIDROPHOBA vršimo ulijevanjem vode uz intenzivno miješanje. Pripremljenu smjesu treba ostaviti 10-15 minuta da odstoji te je potom ponovno promiješati. Temperatura podloge treba biti između +5°C i +25°C. HIDROPHOB se nanosi četkom s dugačkim, oštrim, plastičnim vlaknima u slojevima debljine oko 1 mm. Broj slojeva ovisi o željenoj namjeni (2-3 sloja), koji se nanose okomito jedan na drugoga u razmacima od 4-12 sati, ovisno o radnim uvjetima. Nanošenje gleterom do debljine 5 mm se vrši uvijek na neosušeni prvi sloj nanesen četkom. Tijekom rada smjesu treba povremeno promiješati. Pripremljeni mort se treba ugraditi unutar 3 sata. Nakon ugradnje mort je potrebno njegovati špricanjem vodenom maglicom (minimalno 3 dana). Nakon upotrebe pribor je potrebno oprati vodom

Potrošnja

2-7 kg/m2, ovisno o vrsti namjene.