Parket završni lak 2K PU- polusjajni

Dodatne informacije

Namjena

PARKET ZAVRŠNI LAK 2K PU je dvokomponentni poliuretanski završni lak za parkete i drvene površine na bazi otapala (sjaj, polusjaj i mat). Jednostavan je za primjenu i odlikuje se izvrsnom otpornošću na habanje što omogućava korištenje za najfrekventnije prostore. Naglašava boju i strukturu drveta.

Pakiranje

Karakteristike

• Odlična pokrivnost • Visoka elastičnost • Odlična otpornost na habanje • Stupanj sjaja: 30-50-75-95

Tehničke karakteristike

Radno vrijeme mješavine: oko 6 sati; Radna temperatura: od +10°C do +25°C

Upotreba

Nakon što ste drvenu podlogu ispravno prebrusili i očistili od masnoća, prljavština, silikonai sl., zapunili pukotine PARKET TEKUĆINOM ZA KITANJE, obrusili još jednom te nanijeli jedan sloj PARKET TEMELJNOG LAKA 2K PU, potrebno je takvu potpuno suhu drvenu podlogu dodatno prebrusiti brusnim papirom P 180-220. Sadržaj vlage drvene podloge treba biti između 9 i 12%. Prije upotrebe PARKET ZAVRŠNI LAK 2K PU potrebno je temperirati na sobnoj temperaturi. Zamiješati komponente A i B u čistoj plastičnoj posudi u omjeru miješanja 1:1 da se dobije potpuno homogena smjesa. Tako zamiješanu smjesu treba ostaviti 5-10 minuta koliko je potrebno da započne kemijska reakcija. Proizvod se nanosi ravnomjerno valjkom ili četkom u 1-2 sloja. U slučaju visokofrekventnih površina nanijeti drugi sloj PARKET ZAVRŠNOG LAKA 2K PU uz poštivanje vremena sušenja, međuslojnog brušenja brusnim papirom P 180-220 te potpunog uklanjanja prašine. Ako se proizvod koristi na temperaturama iznad +25°C i niskoj relativnoj vlažnosti, dodati PARKET USPORIVAČ PU (5% na ukupnu količinu proizvoda) za poboljšavanje razlijevanja i produženje vremena sušenja.

Sušenje

Na temperaturi 20°C i relativnoj vlažnosti 50%: 30 minuta na prašinu; 60 minuta na dodir; 12 sati potpuno suho; 48-72 sata potpuna čvrstoća. Međupremazni vremenski razmak: 6-12 sati; mogućnost brušenja: 12 sati.

Potrošnja

0,08-0,1 l/m2

Proizvodac