Parket temeljni lak 2K PU

Dodatne informacije

Namjena

PARKET TEMELJNI LAK 2K PU je dvokomponentni poliuretanski temeljni premaz na bazi otapala za sve vrste drvenih površina. Naglašava boju i strukturu drveta. U kombinaciji sa završnim lakovima može se koristiti za brzi sistem lakiranja.

Pakiranje

,

Karakteristike

• Brzo se suši • Odlična pokrivnost • Visoka elastičnost • Odlična otpornost na habanje • Brzi sistem lakiranja u 2 sloja

Tehničke karakteristike

Radna temperatura: >+10°C; Radno vrijeme mješavine: cca 180 minuta

Upotreba

Drvena podloga na koju se nanosi PARKET TEMELJNI LAK 2K PU treba biti čvrsta, čista, suha, otprašena, bez ulja i masnoća i bez ostataka prethodno nanošenih lakova, prebrušena granulacijom P 36-60. Sadržaj vlage u drvenim podlogama treba biti između 9% i 12%. Kitanje fuga, pukotina i oštećenja izvodi se masom pripremljenom PARKET TEKUĆINOM ZA KITANJE pomiješanom s finom drvenom prašinom. Brušenje se izvodi tračnim brusilicama brusnim papirom P 100 i naknadno eventualno papirom P 120. Nakon završenog brušenja, a prije lakiranja temeljnog premaza, PARKET TEMELJNI LAK 2K PU podloga treba biti čista i suha. Prije upotrebe proizvod je potrebno temperirati na sobnoj temperaturi. Pomiješati komponente A i B u čistoj plastičnoj posudi u omjeru miješanja 1:1. Tako zamiješanu smjesu treba ostaviti od 5-10 minuta koliko je potrebno da započne kemijska reakcija. Proizvod se nanosi ravnomjerno valjkom ili četkom u jednom sloju. Suhi sloj temeljnog premaza međuslojno se brusi strojevima za poliranje uz poštivanje vremena sušenja. Ako se proizvod koristi na temperaturama iznad +25°C i niskoj relativnoj vlažnosti, dodati PARKET USPORIVAČ PU (5% na ukupnu količinu proizvoda) za poboljšavanje razlijevanja i produženje vremena sušenja.

Sušenje

Na temperaturi 20°C i relativnoj vlažnosti 50%: 30 minuta na prašinu; 60 minuta na dodir; oko 12 sati na brušenje; 48-72 sata potpuno suho. Međupremazni vremenski razmak je 6-12 sati.

Potrošnja

0,08-0,1 l/m2