Parket ljepilo 2K PU

Dodatne informacije

Opis

PARKET TEKUĆINA ZA KITANJE je jednokomponentna tekućina za kitanje na bazi otapala. Odlične moći zapunjavanja praznina, pukotina, fuga i manjih oštećenja drvenog poda ili parketa, prije nanošenja proizvoda na bazi vode ili otapala.

Pakiranje

Karakteristike

• Visoka čvrstoća ljepljenja • Prianja na sve vrste podnih površina

Tehničke karakteristike

Test prionjivosti, čvrstoća na smik: >3 N/mm2 (DIN 14293); Temperatura primjene: od +10°C do +30°C; Radno vrijeme mješavine: oko 50 minuta

Upotreba

Podloga na koju se nanosi PARKET LJEPILO 2K PU treba biti čvrsta, suha, bez pukotina te očišćena od prašine, skramice, masnoća i sličnih nečistoća prethodno obrađena poliuretanskim primerom. Cementne i anhidritne podloge trebaju biti prebrušene i temeljito očišćene od prašine pomoću usisivača. Sadržaj zaostale vlage cementne podloge ne smije biti viši od 2%, odnosno 0,5% kod anhidritnih podloga. Prije upotrebe komponente temperirati na sobnu temperaturu. Zamiješati komponente A i B u omjeru 8,75 : 1,25 (težinski), mehaničkom miješalicom da se dobije jednolika, potpuno homogena smjesa. Nedovoljno zamiješano ljepilo neće otvrdnuti pravilno i ostat će mekano. Nanositi treba samo onoliko ljepila koliko se može pokriti parketom u vremenu oko 50 minuta. Ugradnja parketa čiji sadržaj vlage nije sukladan standardima može, u slučaju povećane vlažnosti zraka, dovesti do bubrenja i oštećenja poda. Između zida i parketa treba ostaviti prostor od 10-15 mm. Ne preporučuje se hodanje 12 sati nakon nanošenja dok ljepilo ne počne djelovati

Sušenje

Na temperaturi 20°C i relativnoj vlažnosti 50%: 12 sati spremno za hodanje; 24-48 sati spremno za brušenje; 24-48 sati potpuno suho.