Allcat Impregnacija

< =

Allcat Impregnacija

Dodatne informacije

Namjena

ALLCAT IMPREGNACIJA je univerzalna impregnacija za zaštitu od vlage koja impregnira, hidrofobira i plastificira. Koristi se kao samostalni zaštitni premaz i SN-veza te temeljni premaz prije nanošenja dekorativnih boja za zidove i masa za žbukanje, gletanje i fugiranje

Pakiranje

,

Boja

Karakteristika

• Duboko prodire u podlogu te osigurava čvrstu vezu između premaza i podloge
• Otporna na temperaturne promjene od -30°C do +80°C
• Smanjuje vodopropusnost, povećava fleksibilnost i čvrstoću materijala
• Otporna na slabe kiseline i lužine
• Aditiv i plastifikator za mineralna veziva

Tehničke karakteristike

Izgled: bezbojan

Upotreba

ALLCAT IMPREGNACIJU prije upotrebe dobro promiješati.
Allcat : voda 1:1 – Za hidrofobiranje betona i kamena. Nanositi do kraja upijanja.
Allcat : voda 1:2 – Za hidrofobiranje i impregniranje, odnosno učvršćivanje starih trusnih žbuka prije kitanja
i gletanja, dovoljan je jedan premaz;
Za kontaktni premaz prije nanošenja dekorativnih boja za zidove, pri nastavku betoniranja te prije nanošenja žbuka, cementnih kitova i glet masa;
Kao aditiv za cementna ljepila, cementno vapnene žbuke i vapneno vezne žbuke.
Allcat : voda 1:3 – Za zaštitu cementno plemenite fasadne žbuke preporučljivo dva premaza;
Kao aditiv za cement, žbuke i mase za fugiranje.
Allcat : voda 1:4 – Kao aditiv za glet mase.
Nerazrijeđen Allcat – Za hidrofobiranje plinobetona i gipsa te kao protuprašni premaz;
Kao zaštitni premaz nanosi se u jednom ili više slojeva, ovisno o upojnosti podloge.
Sljedeći sloj nanosi se na prethodno osušeni.

Potrošnja

Ovisi o načinu upotrebe.

preloader