Sumpor SC 80

Dodatne informacije

Namjena

SUMPOR SC 80 je kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje uzročnika pepelnice u brojnim kulturama. Ima i popratno akaricidno djelovanje. Primjenjuje se i za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, povrćarstvu, hmeljarstvu i cvjećarstvu.

Pakiranje

Boja

Karakteristike

• Idealan za primjenu u integriranoj proizvodnji. • Ima određeno akaricidno djelovanje. • Fungicid • Sredstvo razvrstano izvan skupine otrova.

Upotreba

Na vinovoj lozi: U koncentraciji od 0,3% (300 ml u 100 l vode) za preventivna tretiranja i za tretiranja u vrijeme pojave prvih znakova bolesti u koncentraciji 0,3-0,5% ( 300-500 ml u 100 l vode); Na voćkama: U koncentraciji od 0,5-0,6% ( 500-600 ml u 100 l vode) za tretiranje prije cvatnje i poslije cvatnje u koncentraciji 0,3% (300 ml u 100 l vode) za jabuku; U koncentraciji 0,5-0,6% (500-600 ml u 100 l vode) za tretiranja prije cvatnje i poslije cvatnje u koncentraciji 0,3-0,4% (300-40 ml u 100 l vode) za breskvu; Na hmelju: U koncentraciji 0,4% (400 ml u 100 l vode); Na povrtnim kulturama: U koncentraciji 0,3-0,4% (300-400 ml u 100 l vode); Na ukrasnom bilju i cvijeću: U koncentraciji od 0,35% (350 ml u 100 l vode) za ruže; Na drugom cvijeću: U koncentraciji 0,2% (200 ml u 100 l vode).

Kategorije: , Oznaka: Brand: